Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
Nieuws

Yves Steyaert verlaat de federatie

Yves Steyaert heeft aan de Raad van Bestuur te kennen gegeven dat hij zijn arbeidsovereenkomst met de VTDL wenst te beëindigen. Sedert zeven jaar bekleedde Yves de functie Secretaris-generaal van zowel de VTDL als de BTDF.  Hem werd een professioneel aanbod gedaan  dat hij niet naast zich kon neerleggen.

De Raad van Bestuur wil noch kan hem hiervan weerhouden. Wij danken hem langs deze weg voor zijn tomeloze inzet, briljante ideeën, flexibiliteit en zeker de vele,nooit financieel vergoede overuren.  Wij wensen hem in ieder geval veel succes en geluk toe.

De Raad van Bestuur meent in Stefaan De Paepe binnen eigen rangen een waardig opvolger te hebben voor Yves.  Stefaan zal met ingang van 1 mei de functie van Secretaris-generaal overnemen.

Binnen de personeelsbezetting van de VTDL zal een herschikking van taken plaats hebben.

Wij hopen Yves nog vaak op onze activiteiten te mogen begroeten.

Jef Konings
Voorzitter VTDL