Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
Michael Schouwaerts: “Onze sport verdient beter”
Nieuws

Michael Schouwaerts: “Onze sport verdient beter”

Michael Schouwaerts Mallorca 2017 lopen

Gisteren kon u hier al het verhaal lezen van de clash tussen voorzitter en sponsor. Een dag later kregen we een uitgebreide reactie van Michaël Schouwaers. “Ik had dit liever afgesloten en voor mij was dit helemaal afgerond maar gezien de reactie van de voorzitter wil ik de juiste toedracht wel geven…”

“Het verbaast mij dat de voorzitter blijft herhalen dat hij niet op de hoogte is van de reden van mijn ontslag,” vertelt Michaël. “Ik heb hem namelijk de reden meegedeeld met de afspraak om dat discreet tussen ons te houden, wat uiteraard niet hetzelfde is als foutief beweren dat je niet op de hoogte bent. Kort samengevat en zonder in detail te treden komt het neer op drie belangrijke peilers: een andere visie over doelstellingen en werking van de federatie, onvoldoende aandacht voor alle onderdelen en afstanden van de sport én te veel eigenhandige beslissingen zonder overleg.

Andere visie

In mijn ogen dient de federatie ter ondersteuning van alle “stakeholders”, dat zijn in mijn ogen de atleten, de clubs en de organisatoren. Mijn aantreden was gebaseerd op het aanvoelen dat hier nog weinig raakpunten waren tussen de federatie en die verschillende stakeholders, ik wou daar verandering in brengen maar stelde vast dat dit voor de Voorzitter geen probleem is en bijgevolg ook geen specifiek aandachtspunt.  Mogelijke spanningsvelden tussen de federatie en stakeholders zijn volgens hem niet bestaande. 

Aandacht voor alle onderdelen en afstanden 

Ik vind dat er aandacht moet zijn voor alle onderdelen en afstanden van de sport. Het is niet omdat de toelage voor de federatie bijna uniek voor de olympische afstand is dat de gegeven aandacht of beschikbare middelen ook exclusief voor de kortere afstand moet zijn.  Door die aandacht te verbreden leg je ook een bredere basis voor sponsors en mogelijk voor bijkomende werkingsmiddelen, de Voorzitter heeft daar een andere mening over.

 Zonder overleg

De Voorzitter “regelt” eigenhandig en zonder overleg bepaalde zaken om die dan nadien pas voor te leggen aan de Raad van Bestuur. Zo werd ik bij mijn eigen aanstelling in december 2017 voor de eerste keer geconfronteerd met een Raad van Bestuur nadat de Voorzitter mij al had geëngageerd als expert en werd ik, als bestuurder, 2 keer geconfronteerd met iemand die stelde dat hij bestuurder werd van de federatie zonder dat dit al besproken, laat staan gestemd was door andere bestuurders.

In datzelfde kader stel ik vast dat er voor de nieuwe functie van directeur een brede selectie is gebeurd waarbij de huidige directeur niet tot de finale kandidaten behoorde.  Door omstandigheden heeft de uiteindelijke kandidaat de functie geweigerd maar met de rest van de procedure is nadien blijkbaar geen rekening meer gehouden gezien het feit dat de huidige benoemde directeur niet tot de finale selectie behoorde.  Ik wil graag benadrukken dat dat geen enkel waardeoordeel is over de nieuwe directeur die ik niet ken en alle succes toewens, ik vind het alleen weinig correct tegenover de andere kandidaten die tot een verdere fase van de selectie waren geraakt. 

Verder werden er soms financiële engagementen aangegaan waar ik mij niet in kon vinden.

Overtuigd dat het anders moet

Deze zaken hebben enkel geleid tot mijn persoonlijke beslissing om ontslag te nemen uit de Raad van Bestuur, wanneer je vaststelt dat je vrijblijvend en belangeloos engagement om je ten dienste te stellen van een werking weinig nut of vooruitgang oplevert dan kan je ofwel beslissen om je eigen doelstelling te veranderen, ofwel om zelf een stap opzij te zetten.  Ik heb, na lang nadenken en met veel twijfel, voor het laatste gekozen omdat ik ervan overtuigd ben dat vermelde zaken écht anders moeten ten dienste van de multi-, tri- en duatlonsport.

Volgend op deze beslissing, en na dit even te hebben laten rusten, werd mij echter snel duidelijk dat een verschil van visie niet of moeilijk aanvaard wordt.  Zo heb ik na de toelichting van mijn beslissing een reeks persoonlijke verwijten gekregen die zeer ver staan van een normale, laat staan waardige reactie.  Dat de Voorzitter zich nu in een reactie verschuilt achter een gedragscode is dan ook verbazingwekkend, dat hij stelt om mee te werken aan “een mogelijk onderzoek” is helemaal niet te kaderen, er is bij mijn weten namelijk geen enkele vraag naar “een onderzoek”.

In een reactie stellen dat ik “een grote meerwaarde was voor de federatie” is dan ook op geen enkele manier te rijmen met de verwijten die ik persoonlijk van de Voorzitter kreeg, integendeel… Spijtig genoeg is dat niet het enige voorbeeld van het verschil aan inhoud tussen een officiële en een persoonlijke boodschap

Akkoord met stopzetting sponsoring

De uithaal van de Voorzitter illustreert voor mij vooral op welke manier er over “een andere visie” wordt gedacht maar heeft ook duidelijk gemaakt wat de mening is over sponsors, sympathisanten en stakeholders… de context maakt op dat gebied een verdere samenwerking onmogelijk en hoewel wij een overeenkomst voor 4 jaar hadden, hebben wij de clausule om dit na 1 jaar te beëindigen toch moeten inroepen, dit ondanks de oorspronkelijke ambitie en de geboden ondersteuning.  Enige reactie van de federatie: “het DB is akkoord met de stopzetting van de sponsoring”, zonder meer…

Johan Druwe Michael Schouwaerts Sportoase deal

Daarnaast hebben wij als sponsor geen zin om financiele middelen ter beschikking te stellen van een project waarbij 1 club betaald wordt in een constructie om de ontslagvergoeding van een medewerker te vergoeden.

Ik ben een jaar geleden in de federatie gestapt vanuit een bekommernis, ik stelde namelijk vast dat onze sport “booming” is maar dat het aantal leden in de federatie (in tegenstelling tot de ons omringende landen) al jaren  gelijk blijft of licht zakt.  Daarnaast stelde ik vast dat het merendeel van de clubs opgedeeld kan worden in 2 categorieën: zij die tegen de federatie ingaan en zij die het niet meer kan schelen en hun eigen weg gaan…..  het aandeel clubs dat volledig meegaat in de werking van de federatie blijkt heel beperkt.

Goede organisatie, maar nood aan sturing

Tot mijn tevredenheid heb ik echter een goede organisatie leren kennen, met mensen die hard werken en hun best doen om een goede werking te voorzien, zowel op operationeel- als op bestuurlijk niveau. Spijtig genoeg ook met de vaststelling dat er een noodzaak is aan sturing, aan een gezamenlijk doel en een missie, vertrekkend vanuit een visie die onder de verantwoordelijkheid valt van de Voorzitter en de Secertaris-Generaal. Ik heb geprobeerd om een aanzet van deze visie ter beschikking te stellen maar respecteer dat deze niet aanvaard wordt.

De vele berichten die ik na mijn ontslag gekregen heb bevestigen niet alleen de appreciatie van velen, van binnen en buiten de federatie, voor mijn inzet en resultaat, illustreren niet alleen de grote vraag (roep!) vanuit het werkveld naar een andere aanpak maar geven mij spijtig genoeg ook meerdere bevestigingen van ‘lotgenoten’ die op eenzelfde manier bejegend en bijgevolg ontgoocheld uit de federatie gestapt zijn, zowel gepassioneerde atleten, bestuurders als sponsors.

Het is bedroevend dat de mogelijkheden van onze sport op die manier beperkt worden, dat vele goede krachten enkel en alleen door hun “andere mening” uit de federatie geweerd worden.  De enige manier om een dergelijke houding te rechtvaardigen ligt in het resultaat, objectieve parameters daarvan zijn de tevredenheid van atleten, clubs en organisatoren, de financiële werking en de groei…

Tot mijn spijt heb ik moeten besluiten om mijn persoonlijk engagement stop te zetten, volgend daarop is een situatie ontstaan waarbij eender welke vorm van samenwerking, persoonlijk of professioneel, onmogelijk werd gemaakt en dat is jammer…..  Onze sport(en) verdient(en) beter,” aldus Michaël.