Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
25 jaar is genoeg voor Eddy Senecaut
Nieuws

25 jaar is genoeg voor Eddy Senecaut

Eddy SenecautZe zijn dungezaaid in onze toch nog jonge sport, de mensen die vanaf de beginperiode bij triatlon betrokken zijn geweest en de snelle evolutie jaar na jaar meegemaakt hebben. Eddy Senecaut is één van hen. Een aantal zullen hem kennen als vader van ex-triatleet Dave Senecaut, als Atriac-supporter, als begeleider van de Belgische jeugd in internationale wedstrijden en vooral als alomtegenwoordige triatlonfan. Na 25 jaar houdt de Antwerpenaar het echter voor bekeken, op bestuurlijk vlak dan toch. 25 jaar lang voerde Eddy een bestuursfunctie uit binnen de Belgische Triatlon Federatie en de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga. “Na 25 jaar heb ik besloten om mij niet herkiesbaar te stellen op de volgende Algemene Vergadering op 9 maart”, vertelt Eddy. “Ik zou langs deze weg alle mensen willen bedanken die mij in die 25 jaar gesteund en geholpen hebben, het waren voor mij onvergetelijke jaren met ongelofelijke herinneringen die ik nooit zal vergeten. Ik wens de Raad van Bestuur en het personeel nog veel succes in hun verdere loopbaan, ik hoop dat zij de Triatlon Federatie op dezelfde wijze blijven steunen. Knap werk wordt daar geleverd. Mijn grote wens is nu dat een vrouw mijn taak als Ondervoorzitter zal verder zetten, dit is ook de zienswijze van BOIC, BLOSO, ITU en ETU. Leve triatlon”, aldus het afscheidnemend bestuurslid.  Wij willen hem langs deze weg bedanken voor zijn jarenlange niet aflatende inzet voor onze sport. Als Eddy mee was met de Belgische jeugdselectie, dan mochten wij er bij 3athlon.be op rekenen dat we dezelfde dag nog nieuws binnenkregen van Eddy over de prestaties van zijn jongens en meisjes. Wij zijn ervan overtuigd dat we Eddy nog heel vaak op de triatlons zullen zien, misschien niet meer in zijn VTDL-uitrusting, maar nog steeds met heel veel enthousiasme alle atleten aanmoedigend. Eddy, merci!