Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
Frederik Vandermersch voor het goede doel!
Nieuws

Frederik Vandermersch voor het goede doel!

In het kader van mijn deelname aan Ironman Regensburg op 17 juni 2012 organiseer ik een ondersteuningsactie voor Psylos vzw, de sportfederatie voor mensen binnen de geestelijke gezondheidszorg. In 2010 ondersteunde ik ook al een goed doel : “Save Children of Hope”, een project in Kenia, dat mij nauw aan het hart ligt. Deze keer zoek ik het dichter bij huis, in ons eigen Vlaanderen.

Iedereen kan in ruil voor steun aan Psylos een gokje wagen op mijn eindtijd. In de prijzenpot zitten drie waardevolle prijzen voor zij die er het dichtste bij zitten.

Over Psylos

Sinds haar oprichting in 1971 heeft Psylos steeds twee beleidsdomeinen – de geestelijke gezondheidszorg en de sportsector – met elkaar in contact gebracht. Het spreekt voor zich dat in die lange loopbaan de accenten sterk verschoven in functie van actuele noden, nieuwe regelgeving enz. De werking vandaag steunt op volgende pijlers:


Een sportaanbod voor personen met een psychische beperking waarbij een zo hoog mogelijke graad van integratie wordt nagestreefd.
Psylos en de aangesloten clubs voorzien in een exclusief sportaanbod voor sporters met een psychische beperking dat tegemoet komt aan de noden, interesses en sportieve mogelijkheden van de leden. Daarnaast worden op Vlaams, regionaal en lokaal niveau samenwerkingen uitgewerkt die de sportparticipatie van personen met een psychische beperking in een reguliere sportclub moeten stimuleren.


Ontmoeting kader sportclubs
Psylos biedt via de werkgroepen een uniek overlegplatform voor clubmedewerkers dat de interactie tussen de federatie en haar clubs enerzijds en tussen de clubs onderling anderzijds, versterkt en het mogelijk maakt de werking van de clubs te ondersteunen in functie van actuele noden.

Clubondersteuning
Psylos biedt haar aangesloten clubs sporttechnische, administratieve, bestuurlijke en promotionele ondersteuning i.f.v. een optimale clubwerking, een kwalitatieve sportbeoefening en het uitbouwen van een lokaal netwerk.

Opleiding
Psylos voorziet in een aangepast vormingsaanbod opdat haar clubs over de nodige bagage beschikken om, rekening houdend met de evoluties binnen zowel de sport- als de GGZ-sector, hun clubwerking op een optimale manier te organiseren en haar leden onder gekwalificeerde begeleiding aan sport kunnen doen.

Informatie en beeldvorming
Gezien het feit dat steeds meer mensen uit het reguliere sportmilieu in contact komen met sporters met een psychische beperking stelt Psylos haar expertise ter beschikking om deze mensen te informeren en bij te dragen tot een correcte beeldvorming. Hiertoe richt Psylos o.a. activiteiten in waarbij de informele ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking centraal staat. Meer dan ooit gaat Psylos voor een verbreding van de sportparticipatie van sporters met een psychische beperking en wil Psylos uitgroeien tot een volwaardig steunpunt voor de aangesloten clubs.

Een Ironman Triathlon bestaat uit achtereenvolgens 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen … non stop!

Gok je op een eindtijd boven 10 uur en 30 minuten, dan betaal je 5 euro. Voorspel je eindtijd sneller of gelijk aan 10 uur en 30 minuten, dan betaal je 10 euro. Ter info: mijn persoonlijk record is 10 uur en 17 minuten (2010 ook al in Regensburg).

http://www.psylos.be/sites/default/files/Naamloos_0.jpg” height=”478″ width=”318″>

Hoe gaat het in zijn werk?

Via dit invulformulier kan je één of meerdere pronostieken doorgeven. Je vermeldt duidelijk uur, minuten en seconden (bv. 11u 16min 52sec).

Je pronostiek(en) zijn geldig vanaf het moment dat we het correcte bedrag per overschrijving ontvangen hebben op rekeningnummer BE85 7855 3766 1406 (BIC-code: GKCCBEBB). In de omschrijving vermeld je je naam + ‘pronostiek’.

Belangrijk! Stort je een bedrag dat groter dan of gelijk is aan 40 euro, dan krijg je van Psylos een fiscaal attest. Met 4 gokjes op een eindtijd onder 10u 30min, 8 gokjes op een eindtijd boven 10u 30min, of een combinatie … kom je hier al aan. Indien je een fiscaal attest wenst dan vermeld je in de omschrijving je naam, adres + ‘gift’.

Een voorbeeld:
pronostiek 1: 10u 24min 16sec
pronostiek 2: 10u 14min 08sec
pronostiek 3: 10u 30min 47sec
pronostiek 4: 11u 06min 51sec

Om deze pronostieken te valideren, stort je 30 euro op de rekening van Psylos (2 x 10 euro voor de eindtijden onder 10u 30min, 2 x 5 euro voor de eindtijden boven 10u 30min).

Meedoen aan deze pronostiek kan tot en met vrijdag 15 juni 2012 (23u59). De winnaars worden bekend gemaakt op 18 juni 2012.

Uiteraard zijn “giften uit sympathie” ook heel erg welkom.

Dank u!!!!!