Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
3VL-voorzitter Schouwaerts blikt terug op 2020: “Jaar van zelfreflectie, creativiteit en gekke uitdagingen…”
Duathlon

3VL-voorzitter Schouwaerts blikt terug op 2020: “Jaar van zelfreflectie, creativiteit en gekke uitdagingen…”

Op de laatste dag van het vreemdste triatlonjaar ooit blikken we graag nog even terug op 2020 met Michaël Schouwaerts, voorzitter van Triatlon Vlaanderen, de Vlaamse triatlon- en duatlonfederatie. Net toen hij samen met het nieuwe bestuur op kruissnelheid begon te komen, sloeg de corona-crisis toe. Michaël heeft het over de nieuwe structuur van de federatie, de aanpak van de corona-crisis met gezond verstand en veel geduld, de vele sportieve uitdagingen, de ondersteuning van organisaties en atleten. En als CEO van Sportoase heeft hij het ook over de impact op ons sportieve leven en onze gezondheid. “Ik wens onze beleidmakers de daadkracht toe om aan preventieve gezondheidszorg te doen, sport en beweging nemen daar een cruciale en actieve plaats in…”

3athlon.be: Jullie zijn in 2019 met een nieuwe ploeg aan de slag gegaan binnen Triatlon Vlaanderen. Je hebt altijd gezegd dat jullie eerst de gaten, die in het verleden gevallen zijn, zouden dichten. In de ALV begin 2020 presenteerden jullie een positieve balans. Mission accomplished?

Michaël Schouwaerts: “De leiding over een federatie is vanzelfsprekend een missie die nooit helemaal volbracht is, net omdat het een levend en bewegend geheeld is dat voortdurend gemonitord en bijgestuurd moet worden zonder dat er een effectieve finishlijn is, maar we hebben een duidelijk traject uitgestippeld dat stilaan meer zichtbaar begint te worden.  Over de periode voor 2019 zijn al voldoende meningen geventileerd. Feit is dat werking en verantwoordelijkheden binnen het beleid van de verschillende federaties niet duidelijk afgelijnd waren, waardoor beschikbare middelen niet altijd op een correcte manier werden ingezet. Dat leidde enerzijds tot een beperking van mogelijkheden voor de werking van 3VL maar anderzijds ook tot een risico met betrekking tot toekomstige ondersteuning.”

“In 2019 hebben we achter de schermen hard gewerkt om die duidelijke aflijning wel te voorzien en hebben we de middelen die 3VL toekomen ook ingezet voor 3VL, met transparante procedures en afspraken en een definitie van verantwoordelijkheden. Financieel hebben we middelen gerecupereerd die voordien, niet altijd even transparant, voor andere organisaties werden gebruikt en hebben we openstaande dossiers krachtdadig vastgepakt.”  

“Bij zowat alle beslissingen is de eerste vraag die gesteld wordt op welke manier het een bijdrage kan zijn voor onze leden. We komen van ver en zijn zeker nog niet waar we moeten zijn, maar we hebben een bijzonder constructief traject afgelegd, met, maar vooral dankzij, ons team van medewerkers…”

“Een van de meest belangrijke zaken was om de juiste leiding en ondersteuning te voorzien voor onze dagelijkse werking. Onze voorgangers hadden de voormalige Algemeen Directeur ontslagen met een verlengde opzegperiode van 6 maanden, wat tot frustratie leidde bij zowel de voormalig Algemeen Directeur zelf als bij medewerkers en partners. Ook hier hebben we gekozen voor duidelijkheid door het reeds bestaande ontslag correct op te volgen en de procedure voor een nieuwe Algemeen Directeur op te starten.”

“Vandaag hebben we onder leiding van Tom Schippers een sterk en homogeen team van goede medewerkers met een duidelijke beleidslijn en richting. De administratie staat op punt en zowel financieel als organisatorisch is er transparantie met een focus op atleten, clubs en organisatoren. Bij zowat alle beslissingen is de eerste vraag die gesteld wordt op welke manier het een bijdrage kan zijn voor onze leden. We komen van ver en zijn zeker nog niet waar we moeten zijn maar we hebben een bijzonder constructief traject afgelegd, met, maar vooral dankzij, ons team van medewerkers. Het feit dat we als bestuurder steeds meer als klankbord kunnen functioneren, is een illustratie van vooruitgang en vertrouwen en is de mooiste beloning en compliment voor de werking van onze medewerkers.”    

Jullie kregen in die ALV groen licht van de clubs om de volgende olympiade met het nieuwe bestuur aan te vatten. Maar dan krijg je ineens in 2020 te maken met een ongekend fenomeen. Hoe heb jij de corona-crisis in 2020 ervaren?

“Waar 2019 het jaar van ‘de grote opkuis’ was, moest 2020 een jaar van opbouw worden, maar dat is geen van ons allen gegund geweest. Vanzelfsprekend was 2020 een bijzonder uitdagend jaar en ik vrees dat die uitdaging zich nog wel even zal verderzetten voor ieder van ons. Als federatie zijn we vooral rustig gebleven met een focus op zaken die we konden sturen en controleren en steeds vertrekkend vanuit datzelfde uitgangspunt: wat kunnen wij betekenen voor atleten, clubs en organisatoren?”

“Zo zijn ook veel aanleunende- en nevenactiviteiten van onze (kern)sporten in de aandacht gekomen met vele spectaculaire, indrukwekkende, gekke en soms absurde uitdagingen tot gevolg…”

“2020 zal mij vooral bijblijven als een jaar van zelfreflectie en creativiteit, zo zijn we met z’n allen op zoek gegaan naar mogelijkheden qua training, denk maar aan de opblaaszwembaden en rekkers, maar door gebrek aan wedstrijden als toets voor onze vele trainingen, ook de vele extra uitdagingen als referentiepunt. Zo zijn ook veel aanleunende- en nevenactiviteiten van onze (kern)sporten in de aandacht gekomen met vele spectaculaire, indrukwekkende, gekke en soms absurde uitdagingen tot gevolg, zoals Everesting, Fastest Known Time etc.”

“Gezond verstand en geduld waren voor mij kernwaarden die heel hard op de voorgrond kwamen in gesprekken, noem het lobbying, om faciliteiten te voorzien voor onze atleten.  Gelukkig konden we nog lopen en fietsen maar de mogelijkheid tot zwemmen was beperkt of zelfs onbestaand en daar moesten we een oplossing voor vinden. Het frustrerende daarbij was mijn persoonlijke overtuiging dat zwemmen, mits goed georganiseerd, relatief veilig kan én dat ik de sleutel van 16  gesloten zwembaden op zak had…”

“We hadden dit nooit meegemaakt en er was geen systeem om dit aan te pakken, daardoor moesten we soms improviseren en werd een zeldzame fout gemaakt… Dat moet je kunnen toegeven en aanpassen zodat dit bij een gelijkaardige situatie niet opnieuw gebeurt…”

“Door onze goede contacten met het kabinet Sport en Sport Vlaanderen hebben we redelijk snel een systeem uitgewerkt waarbij we in eerste lijn professionele atleten konden faciliteren en dan trapsgewijs semi-profs, beloften, enzovoort… Voor sommige atleten was dit moeilijk aanvaardbaar en er zijn soms harde woorden gevallen, meestal gestuurd door ongeduld en passie, maar soms ook vanuit een terechte kritiek en ook daar moeten we als organisatie uit leren. We hadden dit nooit meegemaakt en er was geen systeem om dit aan te pakken, daardoor moesten we soms improviseren en werd een zeldzame fout gemaakt… Dat moet je kunnen toegeven en aanpassen zodat dit bij een gelijkaardige situatie niet opnieuw gebeurt.” 

“Naar organisatoren en clubs hebben we maximaal en binnen het kader van beschikbare middelen ondersteuning én duidelijkheid geboden naar kosten en terugbetalingen, hierdoor hebben we niet alleen wat extra ademruimte maar ook vooruitzicht kunnen bieden en zijn we er zelfs in geslaagd om een aantal wedstrijden te organiseren. Vergelijkend met andere organisaties durf ik met trots stellen dat onze community daar een voorbeeldfunctie heeft ingevuld.”

Er kwamen heel wat positieve reacties toen jullie met Triatlon Vlaanderen het beleidsplan voor de komende olympiade hebben voorgesteld in ons 3athloncafe. Wat zijn voor jou de belangrijkste items hieruit?

“Ik denk persoonlijk dat dit een heel belangrijke stap was in onze ambitie naar maximale transparantie en beschikbaarheid.  Een toegankelijk vraaggesprek waar alle geïnteresseerden op kunen aansluiten, voor mij is dit zeker een ambitie om dit meer te doen in de toekomst. Inhoudelijk is ons beleidsplan opgebouwd rond 4 pijlers: verbinding, groei, kwaliteit en een goed bestuur en net die definitie en focus moet bijdragen tot die openheid van werking zodat alle belanghebbenden terug aansluiting vinden bij hùn federatie.”

“Ik vind een kritische houding noodzakelijk op voorwaarde dat het opbouwend gebracht is maar het mag geen sport op zich worden om initiatieven af te breken en dan niet thuis te geven wanneer men uitgenodigd wordt om mee na te denken over oplossingen…”

“Achterliggend is de basis gelegd en zijn er aanpassingen gebeurd, zowel in strucuur zoals bijvoorbeeld bij de lidmaatschappen als in de ondersteuning van organisaties door de aankoop van extra logistieke middelen. Dat zijn voorbeelden van eerste stappen maar die worden de komende jaren verder uitgebouwd in overleg en verbindinding met de leden. Ik hoop dan ook dat die verbinding zich verder zet en dat we opnieuw samen aan de toekomst kunnen werken want op dat gebied blijf ik zelf toch zitten met een bepaald voorbehoud. Zo zijn er velen die zich geroepen voelen om soms harde kritiek te geven aan de zijlijn, maar die niet thuis geven wanneer er opportuniteiten worden geboden om mee IN het veld te stappen. Begrijp me zeker niet verkeerd, ik vind een kritische houding noodzakelijk op voorwaarde dat het opbouwend gebracht is maar het mag geen sport op zich worden om initiatieven af te breken en dan niet thuis te geven wanneer men uitgenodigd wordt om mee na te denken over oplossingen.”

“De reacties tijdens het 3athloncafe waren echter bijzonder positief en ondertussen zijn er ook de eerste signalen van effectieve vooruitgang door onder andere een groei in aangesloten clubs, ondanks het rare jaar 2020. Ik neem de vrijheid om dat te beschouwen als een signaal om verder te gaan op de ingeslagen weg en nodig iedereen uit om mee na te denken over die weg.”

Vier wedstrijdseries in 2021, vijf als we de jeugdcup meetellen. Hoe zijn die verschillende series  tot stand gekomen?

“Vooral door verbinding te zoeken met clubs en organisatoren. Onze medewerkers, met een groot compliment voor Tom en Sofie, hebben de opdracht tot ‘verbinding’ heel letterlijk genomen en actieve gesprekken gevoerd met clubs en organisatoren. Daaruit is een breed draagvlak vol enthousiasme gekomen. Dat enthousaisme was al aanwezig maar we hebben dat nu nog meer proberen verbinden met elkaar zodat we opnieuw aan de groei kunnen werken in samenwerking met het vele organisatorische talent dat aanwezig is in onze community.”

“Schaalvergroting is noodzakelijk voor de toekomst van sport in het algemeen, maar ook voor onze sporten in het bijzonder. Die gaan we enkel bereiken door dit samen te bekijken met een open visie en een blik op samenwerking.  Als federatie willen we dit blijven ondersteunen maar proberen we ook het evenwicht te bewaken in het voordeel van onze clubs die vaak ook organisator zijn. Hun belang in organisaties moet beschermd worden want ze zijn en blijven de basis van onze federatie.”

De Series zijn gespreid over het hele land, met ook wedstrijden in Wallonië. Hoe is de samenwerking nu met de LBFTD? En we zien dat Triatlon Vlaanderen opnieuw sterker vertegenwoordigd is in Triathlon Belgium, de nationale federatie?

“Voor de achtergrond daarvan moet ik spijtig genoeg opnieuw verwijzen naar het verleden en de onduidelijke situatie tussen biede liga’s en de nationale federatie BE3.  Door de verweving van fucties en verantwordelijkheden was het niet duidelijk hoe de verhouding was en wat de juiste (financiele) positie van Belgium Triathlon was. Door vanuit 3VL die duidelijkheid na te streven en dat verleden recht te zetten, hebben we meer zicht gekregen op de situatie bij de Franstalige en nationale federatie en zijn ook daar aanpassingen doorgevoerd.  Dat is een heel vermoeiend en soms negatief proces geweest maar het heeft geleid tot duidelijkheid, verbetering en een hernieuwd vertrouwen.”  

“Ik denk dat 2021 een overgangsjaar wordt waarvan we met gezond verstand en het nodige geduld een jaar kunnen maken waarin terug veel mogelijk wordt.  Het grootste risico schuilt erin dat we de jaarwisseling gaan beschouwen als het moment van ommekeer en de voorzichtigheid uit het oog verliezen…”

“Ik durf te stellen dat we daar als 3VL een voortrekkersrol in hebben opgenomen en die rol hebben we ook doorgezet door onze verantwoordelijkheid opnieuw op te nemen in de Raad van Bestuur van de nationale federatie.”

Laten we hopen dat we nooit meer een jaar als 2020 moeten meemaken. We hebben ook de indruk dat binnen de triatlonwereld  het optimisme overheerst. Hoe kijk jij naar 2021?

“Wat mij vooral opvalt is de ‘honger’ naar 2021, maar ik denk dat er een belangrijk verschil is tussen optimisme en hoop. Ik hoop op een meer normaal 2021 maar om van ‘optimisme’ te kunnen spreken heb ik persoonlijk toch iets meer duidelijkheid nodig. Ik denk dat 2021 een overgangsjaar wordt waarvan we met gezond verstand en het nodige geduld een jaar kunnen maken waarin terug veel mogelijk wordt.  Het grootste risico schuilt erin dat we de jaarwisseling gaan beschouwen als het moment van ommekeer en de voorzichtigheid uit het oog verliezen waardoor we geen stappen vooruit zetten maar onszelf terug naar de beperkingen sturen. Ik ben hoopvol dat we dat risico nu voldoende kennen en beseffen dat we vooruit willen.”

“Met de aanwezige ‘honger’ en de basis die gelegd is binnen onze werking denk ik dat we 2021 met een voorzichtig vertrouwen tegemoet mogen zien zodat we naar het najaar en vooral naar 2022 toe terug ‘normaal’ kunnen sporten en vooral leven. Als duursportatleten zijn wij het alvast gewend om uit onze comfortzone te treden, op dat gebied zijn we alvast goed voorbereid en klaar voor de uitdagingen.”

Tot slot: als CEO van Sportoase is het op zijn minst gezegd geen gemakkelijk jaar geweest, met lange periodes dat jullie moesten sluiten. Hoe gaat het nu met Sportoase?

“De sport- en ontspanningssector is net als een aantal andere sectoren bijzonder hard geraakt en het is een bijzonder moeilijk jaar geweest waarin wij ten allen tijde de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers voorop hebben gesteld. Bij uitbraak van de eerste golf en de heersende onduidelijkheid hebben wij zelf onze verantwoordelijkheid genomen en onze faciliteiten op eigen initiatief gesloten. Op dat moment was het de moeilijkste professionele beslissing die ik ooit heb moeten nemen, maar achteraf gezien de enige mogelijke beslissing in onduidelijke omstandigheden.”

“Het is moeilijk om de juiste motivatie uit 2020 te halen maar als ik zou moeten zoeken dan is het dat we als Sportoase in 2020 de best mogelijke versie van onszelf zijn geweest, zonder onmiddellijke beloning maar wel met zicht op een toekomst en dat is vandaag al een prestatie op zich…” 

“Vanaf dan is onze aandacht volledig gericht op het welzijn van onze medewerkers en het creëren van een veilige sportomgeving zodat we met vertrouwen, comfort en veiligheid opnieuw bezoekers mochten ontvangen. Dat we daarin geslaagd zijn, bewijst het feit dat we vandaag als één van de weinige sectoren mogen uitbaten en dat doen we dan ook met veel enthousiasme, het mag echter duidelijk zijn dat een organisatie als Sportoase een hoge kostenstructuur heeft en dat we de huidige beperkingen enorm wegen op onze financiele gezondheid.”

“Verschillende sectorgenoten en gemeentelijke uitbatingen kiezen er voor om niet te openen in deze moeilijke omstandigheden. Maar wij beschouwen het als een verantwoordelijkheid naar onze klanten om dat wel te doen en als een opstap naar mogelijke versoepelingen in de toekomst waarin sport, ontspanning en beweging naar mijn mening een cruciale rol zullen spelen. Het is moeilijk om de juiste motivatie uit 2020 te halen maar als ik zou moeten zoeken dan is het dat we als Sportoase in 2020 de best mogelijke versie van onszelf zijn geweest, zonder onmiddellijke beloning maar wel met zicht op een toekomst en dat is vandaag al een prestatie op zich.” 

Wie wil je graag nog wat wensen voor het nieuwe jaar?

“Ik denk dat het cliché van “een goede gezondheid” nog nooit zo algemeen gedragen is geweest als in de wensen van vandaag.  Ik wil dan ook oprecht iedereen een goede gezondheid toewensen, één waarin Covid-19 een herinnering wordt.”

“Onze beleidsmakers wens ik naast die gezondheid ook het inzicht en de daadkracht toe om aan preventieve gezondheidszorg te doen. Sport en beweging nemen daar een cruciale en actieve plaats in en dienen als dusdanig gefaciliteerd en niet beperkt te worden.”

“Onze beleidsmakers wens ik naast die gezondheid ook het inzicht en de daadkracht toe om aan preventieve gezondheidszorg te doen. Sport en beweging nemen daar een cruciale en actieve plaats in en dienen als dusdanig gefaciliteerd en niet beperkt te worden…”

“De medewerkers en bestuurders van de federatie zou ik eenzelfde vorm van vooruitgang, flexibiliteit en enthousiasme willen toewensen. Het veranderingstraject dat we de voorbije 2 jaar samen hebben doorlopen is niet altijd eenvoudig geweest, maar is wel mooi en waardevol naar de toekomst. Zonder hun inzichten, inzet en vertrouwen zouden we niet staan waar we vandaag staan.”

“Iedereen binnen onze mooie sportgemeenschap wil ik een fantastisch 2021 toewensen waarin we de grenzen van onze comfortzone opnieuw kunnen uitdagen en de sportieve finishlijn bereiken die we voor ogen hebben. Voor mij persoonlijk ligt die finishlijn ver buiten mijn sportieve mogelijkheden aan het tapijt van de Ironman van Kopenhagen, mijn eerste volledige afstand.  Mijn gezin en geliefden wens ik dan ook naast alle voorspoed en gezondheid een overdaad aan geduld, begrip en verdraagzaamheid op mijn weg daarheen,” aldus Michaël.