Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
“Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren” – Voorzitter 3VL maakt balans op
Een groot deel van de nieuwe RVB van 3VL met als tweede links voorzitter Michael Schouwaerts (foto: Triatlon Vlaanderen)
Nieuws

“Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren” – Voorzitter 3VL maakt balans op

Sinds een paar maanden is er een nieuw bestuur bij Triatlon Vlaanderen, met Michael Schouwaerts als nieuwe voorzitter. Achter de schermen is er de afgelopen tijd al hard gewerkt door de nieuwe ploeg en stilaan zien we daarvan de eerste resultaten ook aan de oppervlakte komen. Triatlon Vlaanderen werkte actief mee aan een oplossing voor het BK duatlon dit weekend in Herentals. In Lausanne werkte Triatlon Vlaanderen nauw samen met 3athlon.be om de Belgische media te voorzien van informatie, niet alleen van de toppers maar ook van de age groupers, die weer massaal deelnamen aan het WK. Hoog tijd voor een stand van zaken vanuit de nieuwe voorzitter.

3athlon.be: Michael, je liet eerder al uitschijnen in de communicatie rond het BK duatlon dat jullie er voortaan als federatie zijn voor de atleten. Kan je ons even vertellen waar jullie nu vooral mee bezig zijn met het nieuwe Triatlon Vlaanderen?

Michael Schouwaerts: “Goh, dat is nogal veel om op te noemen 😉 Het was in eerste instantie vooral belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen, zowel van de werking van de federatie als van de werknemers… Met een volledig nieuwe bestuursploeg is dat niet evident omdat je daarnaast ook elkaar moet leren kennen. Het was al snel duidelijk dat het klikt binnen de nieuwe bestuursploeg en dat er veel competenties verzameld zijn bij de nieuwe bestuurders, een gezonde mix van jeugdig enthousiasme en ervaring met veel expertise in triatlon op meerdere niveau’s, van atleet over organisator tot (club)bestuurder, maar ook met een zeer brede professionele achtergrond in vele verschillende specialisaties.”

Terug aansluiting vinden met de belangrijkste stakeholders van de federatie en dat zijn nog altijd de atleten, de clubs en de organisatoren

“Wat de werking betreft hebben we een ploeg van zeer goede medewerkers leren kennen die, in niet altijd makkelijke omstandigheden, hun taak uitstekend hebben uitgevoerd. Het is voor de sport, maar ook voor hen, belangrijk om daar de komende periode een consistente organisatie neer te zetten, met duidelijkheid voor iedereen én met de middelen en mogelijkheden om dat te organiseren. Het moeilijkste van onze eerste maanden was om een duidelijk beeld te krijgen van de werking en de uitdagingen van 3VL zodat er terug aansluiting gevonden kan worden met de belangrijkste stakeholders van de federatie en dat zijn nog altijd de atleten, de clubs en de organisatoren.”

“Door het ontbreken van eender welk formeel afsprakenkader rond activiteiten, transacties, opdrachten of betalingen was het niet eenvoudig om een exact beeld te krijgen van de situatie maar met de hulp van de medewerkers hebben we de nodige zaken aan de oppervlakte kunnen brengen, zo blijken er middelen beschikbaar maar werden deze in het verleden, zonder overeenkomst en zelfs zonder medeweten van sommigen, voor andere zaken gebruikt dan de werking van 3VL of de ondersteuning van atleten, clubs of organisatoren.”

“Het heeft ons veel tijd, energie en moeite gekost om al deze zaken in kaart te brengen maar ondertussen is de situatie duidelijk en zijn er afspraken gemaakt met de betrokkenen om al deze zaken uit het verleden recht te zetten zodat we ons, samen met onze medewerkers, kunnen richten op het opbouwen van de toekomst.”

Het was een hele onderneming om tot een nieuw bestuur te komen. Maar het was blijkbaar ook broodnodig om een nieuwe koers te varen. Hoe heb je de afgelopen periode ervaren? En misschien belangrijker nog, wat vinden de clubs en de atleten van de oude en de nieuwe situatie?

“Ik denk dat bijzonder veel mensen aanvoelden dat het niet helemaal liep zoals het zou moeten lopen. Je kan dan eindeloos aan de zijlijn staan roepen of je kan de handschoen opnemen en proberen om een goede werking neer te zetten met een duidelijke focus op de juiste zaken, rekening houdend met de beschikbare middelen. De verkiezing van een nieuw bestuur kon op een heel breed draagvlak vanuit de basis rekenen, ik denk niet dat er in het recente verleden zoveel clubs en organisatoren naar (bijzondere) algemene vergaderingen gekomen zijn… Dat er iets moest gebeuren was duidelijk.”

We willen de federatie veel meer servicegericht maken als ondersteuning naar de werking van de clubs en de organisatoren

“Gezien de zware opdracht om na onze verkiezing een juist beeld van de huidige situatie te krijgen, een taak die we zelf hebben moeten uitvoeren en waarin we niet echt konden terugvallen op transparantie of ondersteuning uit het verleden, zijn vele activiteiten uit de eerste maanden van ons mandaat niet duidelijk zichtbaar, maar ik ben ervan overtuigd dat de gevolgen van het harde werk van de voorbije periode in het komende seizoen wél zichtbaar zullen worden en dat de ingeslagen weg een juiste focus heeft op de sport, haar atleten en haar clubs.”

Geweldig initiatief, Belgian Hammers die de medailles op het BK jeugd uitreiken (foto: Triatlon Mechelen/Peter Lauwers)

“Zo willen we de federatie veel meer servicegericht maken als ondersteuning naar de werking van de clubs en de organisatoren. We kunnen alleen maar hopen dat onze vele leden zich achter een goed werkende federatie zullen scharen maar hun beoordeling mag geen momentopname zijn, het moet groeien naar een doorlopende appreciatie op basis van de ondersteuning die de federatie biedt en de groei die we op alle gebieden voor al onze (deel)sporten kunnen voorzien. Dat klinkt ambitieus en zal veel werk vragen maar is absoluut de uitdaging die we willen aangaan. De eerste signalen vanuit clubs en sponsors, die hebben laten weten de federatie opnieuw te willen steunen, zijn alvast positief en motiverend.”

Hoe staat het ondertussen met de nationale triatlonfederatie BE3, het vroegere BTDF?

“Wij hebben de veranderingen binnen de nationale federatie ook alleen maar kunnen vaststellen en zijn in deze leidend- of lijdend voorwerp. De vorm van de “ij” of “ei” mag je naar eigen goeddunken invullen… Vanuit de nationale federatie werd in het verleden veel beroep gedaan op de middelen en de medewerkers van 3VL wat op zich uiteraard geen enkel probleem is; zo wordt de nationale federatie gevormd vanuit de beide liga’s (LBFTD en 3VL) en ligt een gedragen solidariteit aan de basis van de nationale werking.”

“Bij onze aanstelling begin dit jaar stelden wij echter vast dat de vertegenwoordiging van 3VL in de nationale federatie bijna onbestaand was door het ontslag van meerdere bestuurders en de algemeen directeur en dat het ons statutair onmogelijk werd gemaakt om invloed uit te oefenen. Je middelen ter beschikking stellen ten koste van je eigen opdracht terwijl je eigen invloed statutair beperkt wordt, is uiteraard alarmerend en kunnen we als 3VL niet langer toelaten.”

We hebben meermaals om transparantie gevraagd bij de voorzitter van de nationale federatie, temeer omdat diezelfde voorzitter tot maart die functie opnam in zowel 3VL als de nationale federatie en dus eigenlijk langs 2 zijden betrokken was

“Door de opmaak van de situatieschets bij 3VL stelden we vast dat de medewerkers van 3VL niet altijd voldoende mogelijkheden hadden om hun kerntaken uit te voeren omdat ze werden ingezet bij de werking van de nationale federatie. We stelden ook vast dat er (financiele) middelen van 3VL zonder overeenkomst of afspraak van return werden ingezet ten bate van de nationale federatie.”

“We hebben meermaals om transparantie gevraagd bij de voorzitter van de nationale federatie, temeer omdat diezelfde voorzitter tot maart die functie opnam in zowel 3VL als de nationale federatie en dus eigenlijk langs 2 zijden betrokken was. Spijtig genoeg zijn deze veelvuldige vragen tot transparantie, al dan niet volledig, zonder oplossing gebleken waarna wij ons als 3VL hebben gericht op onze eigen werking en de aflijning van de taken- en het werkcomfort van onze medewerkers.”

“De situatie binnen de nationale federatie, nu en in de toekomst, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bestuurders binnen de nationale federatie en kunnen wij als 3VL, gezien de veranderde statuten, enkel vanop afstand beoordelen. Wij hebben vanzelfsprekend wel laten weten dat wij erop rekenen dat de nieuwe wind binnen 3VL, als veruit grootste liga in ons triatlonlandschap, ook van invloed wordt binnen de nationale federatie. Veelvuldige contacten met onze Waalse collega’s zijn ook wat dat betreft positief en hoopgevend en zo krijgen we terug meer controle over onze eigen middelen.”

de duatleten en bij uitbreiding alle multisporters zijn in het verleden meermaals in de kou blijven staan en verdienden de inspanning vanuit de federatie om het maximale te doen voor “HUN” BK…”

Met het bieden van een oplossing voor het BK duatlon hebben jullie met het nieuwe bestuur en met de directie goeie punten gescoord bij de duatleten. Komt er in de toekomst meer aandacht voor de zogenaamde multisporten?

“De nationale kampioenschappen zijn eigenlijk een verantwoordelijkheid van de nationale federatie maar wij zijn vanuit 3VL ingesprongen toen bleek dat het moeilijk werd om een BK duatlon te organiseren, de duatleten en bij uitbreiding alle multisporters zijn in het verleden meermaals in de kou blijven staan en verdienden de inspanning vanuit de federatie om het maximale te doen voor “HUN” BK…”

Dan toch een BK duatlon in 2019 (foto: 3athlon.be)

“Als 3VL waren wij faciliterend maar de échte eer komt de organisaties van Herentals en Torhout toe, onder steun van enkele individuele medewerkers van 3VL is hun bereidwilligheid en enthousiasme de basis van dit BK dat volledig ten dienste stond van de atleten. Laat dat een richting zijn die we in de toekomst toe meer en meer moeten nastreven, een organisatie ten bate van de atleten, maximaal ondersteund door de federatie.”

De liefhebbers van de long distance klaagden in het verleden ook vaak dat ‘Den Bond’ ze in de kou liet staan. Nochtans halen de Ironman-prestaties van onze Belgen en de resultaten van bijvoorbeeld Pieter Heemeryck in het Challenge circuit heel vlot de pers. Komt er in het nieuwe Triatlon Vlaanderen ook aandacht voor de long distance?

“De middelen die ter beschikking worden gesteld van 3VL zijn, naast participatieve- en recreatieve doelstellingen, qua topsport vooral gericht op de olympische afstand, het is dus niet onlogisch dat een belangrijk deel van de focus daarop gericht is. Het is in de toekomst echter belangrijk dat we het evenwicht in die aandacht bewaken en waar nodig herstellen. Exclusieve focus en aandacht kennen namelijk nuances en zijn verschillende zaken. En alle onderdelen van onze sport verdienen die aandacht en zullen de toekomst van onze sport in het algemeen maar ook in de deelsporten bepalen.”

Vraag de brede media en bedrijfswereld naar de bekende Belgische namen in onze sport en je komt meestal bij Pieter Heemeryck maar ook Marc Herremans, Bart Aernouts, Frederik Van Lierde, Luc Van Lierde en Joerie en Benny Vansteelant terecht.

“Het beste bewijs zijn de voorbeelden die je zelf aanhaalt met atleten als Pieter Heemeryck maar ook Marc Herremans, Bart Aernouts, Frederik Van Lierde, Luc Van Lierde en Joerie en Benny Vansteelant… Vraag de brede media en bedrijfswereld naar de bekende Belgische namen in onze sport en je komt meestal bij die namen terecht… De laatste jaren is die aandacht nog breder door de goede resultaten van onze olympische atleten en meer recent de Belgian Hammers maar het bewijst dat we de volledige breedte van onze sport nodig hebben om de verdiende media- en commerciële aandacht eindelijk te krijgen.”

Frederik Van Lierde in Hawaii 2018 (foto: 3athlon.be/Hans Cleemput)

Van de publiciteit in de media naar de commercie. Valt er in jouw optiek meer geld naar de triatlonsport te halen, in de vorm van sponsoring en extra media-aandacht? Wat moet er gebeuren om de sport nog populairder te maken en nog gekender bij het grote publiek?

“Alles staat of valt met resultaten en daar zijn we als sport natuurlijk verwend… De aandacht voor de lange afstand concentreert zich bijna exclusief rond de periode van Ironman Hawaii en duatleten moeten alle moeite doen om uitstekende prestaties in de media te krijgen, de laatste jaren krijgen onze olympische atleten door hun opmerkelijke prestaties ook de nodige aandacht maar het is onze taak om de media beter te faciliteren. Door te informeren en door inzicht te verschaffen in de verschillende onderdelen van de sport, voor ons zijn die evident, maar voor de buitenstaander is dat niet altijd even duidelijk.”

Ik ben ervan overtuigd dat onze sport interessant is voor commerciële partners maar we moeten zelf heel kritisch aan de basis werken en de sport doen groeien

“Laat ons dus ook hier inzetten op service aan de media en ons maximaal richten op alle onderdelen van onze sport zodat zoveel mogelijk mensen instappen in een onderdeel van de multisport, laat ons een hoge kwaliteit nastreven en de basis van de sport in clubs en organisaties ondersteunen zodat de resultaten in de toekomst gewaarborgd blijven en in de media en de bedrijfswereld de plaats krijgen die we verdienen… Enkel op die manier krijgen we meer middelen ter beschikking en kunnen we onze sport verder laten groeien.”

“Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat onze sport interessant is voor commerciële partners maar we moeten zelf heel kritisch aan die basis werken en de sport doen groeien.”

Jullie hebben een voorlopig mandaat tot en met de Olympische Spelen in Tokio. Maar we nemen aan dat er al toekomstplannen zijn voor de volgende olympiade. Zijn jullie daar al mee bezig en kan je ons al een aantal speerpunten meegeven?

“Zoals gezegd lag onze aandacht de voorbije periode vooral op de inventarisatie- en opvolging van de lopende uitdagingen, nu we daar (bijna) door zijn, kunnen we stappen zetten in functie van de toekomst. Ons mandaat loopt slechts heel kort tot maart 2020 en het spreekt voor zich dat we, vanuit een goed bestuur, de basis voor de toekomst uittekenen en opstarten… Of we dat ook effectief mogen uitvoeren na maart 2020 is een beslissing van alle stakeholders binnen de federatie en het is onze taak om hen de komende maanden maximaal en in alle transparantie te informeren over de zaken in uitvoering en de stappen die we zullen zetten…”

We hebben samenwerkingen opgezet die de communicatie vanuit de federatie naar de clubs maar ook naar de wereld buiten onze sport moeten verbeteren

“In functie daarvan hebben we ook samenwerkingen opgezet die de communicatie vanuit de federatie naar de clubs maar ook naar de wereld buiten onze sport moeten verbeteren zodat niet alleen de sport zelf maar ook het functionele beleid van de federatie een zaak van ons allemaal wordt.”

“Laat ons daarbij zeker niet uit het oog verliezen dat 3VL wordt geleid door vrijwilligers die dit onbezoldigd doen naast hun dagtaak en andere verantwoordelijkheden. Het is dus niet alleen een kwestie om dit te mogen doen door herverkozen te worden maar ook om dit te blijven combineren met professionele verplichtingen en, voor de meeste bestuurders, sportieve ambities als triatleet.”

Team Belgium in Hawaii

Tot slot, over minder dan een maand is er het WK Ironman in Hawaii, nog altijd de meest iconische wedstrijd ter wereld. Vraag aan tien Vlamingen of ze de triatlonsport kennen en negen zullen het over Hawaii hebben. Zal Triatlon Vlaanderen er ook zijn en hebben jullie specifieke plannen voor de (age group) triatleten?

“De initiatieven die de voorbije jaren genomen zijn ter ondersteuning van onze Belgische atleten waren vooral individueel geïnspireerd door onder andere 3athlon.be, dit in schril contrast met andere aanwezige landen. Ook in Hawaii spreken we over een initiatief dat vooral van de nationale federatie zou moeten komen maar als 3VL gaan we ook daar de handschoen opnemen en voor een éénheid zorgen als steun van onze Belgische atleten.”

“We zullen ook een shirt voorzien voor onze atleten tijdens de ‘nations’ parade’ in Hawaii. Hopelijk kunnen we met die éénheid al onze atleten naar een unieke prestatie stuwen.”

“Zo voorzien we in samenwerking met 3athlon.be een ‘Belgian House’ waar onze atleten en hun familie elkaar kunnen treffen en waar we gedurende de aanloop van de wedstrijd al onze landgenoten kunnen ontmoeten, we zullen ook een shirt voorzien voor onze atleten tijdens de ‘nations’ parade’. Hopelijk kunnen we met die éénheid al onze atleten naar een unieke prestatie stuwen.”

“Belangrijk om weten is dat deze initiatieven er enkel komen op basis van persoonlijke inspanningen (ik zal zelf aanwezig zijn maar op eigen kosten), onder de vlag van 3VL maar zonder financiële inbreng vanuit 3VL, die middelen dienen namelijk maximaal beschikbaar gesteld voor de basis van onze sport en die ligt niet in aanwezigheid van bestuurders op grote evenementen.”