Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
Bieke Verscheure eerste vrouwelijke voorzitter Triatlon Vlaanderen “Triatlon zit in ons DNA”
De nieuwe bestuursploeg van Triatlon Vlaanderen met links nieuwe voorzitter Bieke Verscheure (foto: Triatlon Vlaanderen)
Nieuws

Bieke Verscheure eerste vrouwelijke voorzitter Triatlon Vlaanderen “Triatlon zit in ons DNA”

Bieke Verscheure is sinds april 2024 de nieuwe voorzitter van Triatlon Vlaanderen en ze schrijft daarmee geschiedenis want nooit eerder stond een vrouw aan het hoofd van de Vlaamse triatlon- en duatlonfederatie. Bieke volgt Michaël Schouwaerts op, die na vijf jaar voorzitterschap het stokje doorgaf aan het vernieuwde bestuur. “Het doel is éénduidig en krachtig: meer van hetzelfde vooruit,” aldus Bieke, die lange tijd triatlete was bij het SMO-Scott triatlon team uit het Meetjesland.

Onder Michaël Schouwaerts kende Triatlon Vlaanderen een enorme groei. Vandaag telt de federatie meer dan 6.000 leden. Bieke Verscheure stond mee aan de wieg van het nieuwe bestuur dat in 2019 de handschoen opnam. “Via de eigen club kreeg ik de vraag of dit misschien iets voor mij was. Ik had toen ook net mijn eerste stappen gezet binnen de lokale Sportraad van Sint-Laureins. Het was een sprong in het onbekende, maar als je de kans krijgt om te kunnen bijdragen aan de evolutie van de triatlonsport, dan moet je je kandidaat stellen. Ik werd verkozen en ik kreeg het vertrouwen om samen met de andere bestuursleden onze sportfederatie terug op de rails te brengen,” vertelt Bieke. 

“Ingeslagen weg is de juiste”

“We zijn intussen vijf jaar later. We hebben als voltallige bestuursploeg, samen met alle medewerkers, een moeilijk maar prachtig traject afgelegd. We zijn er niet alleen in geslaagd om op korte termijn acties ten goeie uit te voeren, onze visie op de middellange termijn werpt ook zijn vruchten af. De ingeslagen weg lijkt tot op vandaag de juiste.” 

“Michaël Schouwaerts heeft vijf jaar de rol als voorzitter zeer ter harte en naar volledigheid op zich genomen. Na de verkiezing van het nieuwe bestuur, diende ook een nieuwe voorzitter op te staan. Vanuit mijn rol als voormalig ondervoorzitter, samen met Luc Langeraert, en bij beslissing met de nieuwe bestuurdersploeg, krijg ik het vertrouwen om ‘de grote schoenen’ van Michaël invulling te geven. Geen evidente opdracht, maar ik heb vertrouwen in de voltallige bestuursploeg, en de jonge, dynamische en gedreven medewerkers, dat we dit als team kunnen.”

“Werken aan nieuw beleidsplan”

De laatste vijf jaar werd Triatlon Vlaanderen een federatie met opnieuw veel aandacht voor de atleten, de clubs, de organisaties, de jeugd en de medewerkers. Bieke gelooft in dezelfde strategie en wil het goede werk verderzetten. “Het doel is éénduidig en krachtig: meer van hetzelfde vooruit,” legt Bieke uit. “We hebben een prachtige sport, zowel qua multi-sport, als toegankelijk voor elke leeftijd, als voor elk prestatieniveau. We hebben vrijwilligers van onschatbare waarde, geëngageerde clubs, toegewijde atleten, gedreven jeugd, betrokken scheidsrechters… Voor hen allemaal dienen we ons uiterste best te doen.”

“Het huidig beleidsplan kent stilletjesaan zijn ‘eindhalte’, wat tegelijk impliceert dat er op vandaag al getimmerd wordt aan het nieuwe beleidsplan. Dit is in volle bevraging- en ontwikkelingsfase. Komend najaar wordt het nieuwe beleidsplan voorgesteld. Het wordt een plan om nog steviger te groeien en te bloeien, dat is onze intentie.”

Olympisch jaar

Bieke wordt voorzitter in een olympisch jaar en dat maakt het natuurlijke extra speciaal. “2024 wordt een bijzonder spannend jaar voor onze Belgian Hammers, met de Olympische Spelen in Parijs. Het is mede aan ons om hen de best mogelijke omgeving en omkadering te bieden om maximale prestaties mogelijk te maken. Wij roepen alvast iedereen op om mee te ‘Hammeren’ en onze Belgian Hammers via onze Socials te volgen,” vertelt Bieke. 

“Sinds de bekendmaking van mijn nieuwe rol in het bestuursteam, kreeg ik naast veel felicitaties en succes-wensen, ook een berichtje van een collega met ‘Veel succes met je carrièreswitch Bieke, het is je gegund, het gaat je goed!’. Toegegeven, het woord carriereswitch las een beetje raar, temeer als je weet dat eender welke rol in het bestuursteam onbezoldigd is en geheel gebouwd is op vrijwillig engagement. Tegelijk is het veelzeggend, er worden grote verwachtingen gesteld aan het bestuursteam, samen met de medewerkers, en we gaan wederom het beste van onszelf geven.”

“Onze jeugd is onze toekomst!”

In het dagelijkse leven is Bieke gespecialiseerd hoofdinspecteur op een tweedelijnsdienst bij de Politie, in hoofdzaak binnen het werkdomein ‘jeugd en gezin’ en binnenkort gaat ze aan de slag als beleidsadviseur bij de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. “Een job vol uitdaging! Ik leef nog altijd met de naïeve gedachte dat mensen bij de politie komen vanuit een ideaal. Er is een groot verschil tussen bekwaam je job doen en taken afvinken, en het verschil maken vanuit een intrinsieke gedrevenheid. Dat tweede is bekwame betrokkenheid; kunde, met aandacht voor mensen. Daar sta ik voor! Onze jeugd is onze toekomst! Ik ben dan ook grote voorstander om kinderen en jongeren maximale sportavonturen te laten beleven, we gaan dit evident ook vanuit Triatlon Vlaanderen, met name onze clubs, blijvend faciliteren in de brede zin van het woord.”

Bieke Verscheure is geen onbekende in het triatlonwereldje, al helemaal niet voor wie ooit meedeed aan de Boerekreektriatlon in Sint-Laureins. “In maart 2016 schreef ik me in voor het eerste Start2Tri-project bij het toen nog SMO-Specialized Triatlonteam. Toen wist ik nog niet goed of het zwemmen, fietsen en dan lopen was, of het een andere volgorde was om te kunnen finishen. Kortom: ik was een echte Start2Tri’er, om het dan nog niet te hebben over hoe ik spartelde door de vele pogingen tot degelijk crawl zwemmen.”

“Triatlonmicrobe had mij te pakken”

“Maar één van mijn drijfveren is heel duidelijk ‘waar een wil is, is een weg’, en zo geschiedde: ik finishte op de kwart Boerekreektriatlon. Meer zelfs, ik behaalde meteen een podiumplaatsje als derde vrouw van Sint-Laureins. En of ik fier was! De toon was gezet: de triatlonmicrobe had me te pakken, en wat ik toen nog niet wist, maar later zal blijken: het was het begin van nog veel meer “triatlon” dat zou volgen.” 

“Na mijn eerste seizoensafsluitfeest bij SMO-Specialized werd me gevraagd het clubbestuur te vervoegen. Geen idee of die seizoensafsluiter een criterium was om in het bestuur te geraken (lacht). Wie me kent, weet dat ik zelden een uitdaging uit de weg ga: vanaf 2017 zette ik mee mijn schouders onder de uitgebreide clubwerking. Van plannen tot communicatie, van organisatie van clubweekends tot buitenlandse stage, van Start2Tri-begeleider tot eventcoördinator van de intussen historische Boerekreektriatlon. Eén voor één leerrijke en prachtige ervaringen.”

“Tussenin volgde ik ook nog de initiator-cursus, en finishte ik ook zelf nog sprint- en kwarttriatlons. Mijn voorkeur ging steeds uit naar lokale wedstrijden, door clubs georganiseerd, want hoe mooi is dat om elkaars regio te leren kennen door deel te nemen aan hun georganiseerde wedstrijd? Hier en daar mocht ik pronken op een podiumplaatsje, extra leuk natuurlijk!” 

“Geniet van de sport, van de weg naar het doel”

Het valt op dat Bieke in de verleden tijd spreekt over haar triatlonactiviteiten. “De voorbije twee jaar moest ik reeds mijn zwem-, fiets- en looptrainingen alsook een aantal engagementen noodgedwongen inperken en omruilen voor een moeizaam en lang traject in de medische wereld. De uitkomst is onzeker, en tussentijds is het balanceren tussen proberen doen wat mijn hoofd en hart wil, versus wat mijn lichaam aankan. Zonder in detail te willen treden, maar ter volledigheid meen ik dat het noodzakelijk is dit transparant te communiceren,” legt ze uit. 

“Des te meer: geniet van de sport, van de weg naar het doel, van de samenhorigheid, van de beleving, van de manier van zijn, van de verbinding! Of je nu zelf over de finishlijn loopt, of je draagt ertoe bij dat iemand anders erover kan lopen, triatlon zit in ons DNA!  Ik wens nogmaals de aftredende bestuursleden te bedanken voor hun prachtige inzet, en het vele dat ik van hen leerde. Welkom aan het huidige bestuursteam, we gaan samen het beste van onszelf geven,” aldus Bieke Verscheure.