Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
Nico de Neef enige Belg in Israelische Ultraman triatlon
Nieuws

Nico de Neef enige Belg in Israelische Ultraman triatlon

Op 6 maart zal Nico de Neef de eerste Belg zijn aan de start van The Ultraman Challenge triathlon in Israël. Op drie dagen tijd gaat hij 10 km zwemmen, 420 km fietsen en 82 km lopen. Twee jaar geleden deed hij zijn allereerste triatlon en finishte hij als laatste in La Roche. Ondertussen heeft hij op twee jaar tijd alle afstanden meegemaakt en dus werd het tijd voor nog meer… “Na de Ironman van Nice vroeg ik me af wat er nog meer was in tratlon. Ik wil zien of mijn lichaam dit aankan…”

In 2017 was Nico de laatste finisher in de zware triatlon van La Roche. Na slechts vijf maanden training haalde hij op karakter maar met veel ambiance de streep na meer dan 6 uur.

De microbe sloeg ongenadig hard toe. Een jaar later stond hij aan de start van de Ironman Nice en de 70.3 Ironman van Cascais. Ondertussen heeft hij alle triatlonafstanden gehad, van een sprint tot een volledige. En dus wil Nico meer. Hij schreef zich in voor de Ultraman Challenge in Israel.

Ultra triatlon populair

De ultra triatlons zitten in de lift. Woensdag brachten we al het verslag van het wereldrecord fietsen van ultra-triatleet Sam Boatwright. Eerder las u ook al massaal ons extreme races overzicht met de EPIC Series van Sportevents, de Flanders Fields Ultra triatlon van Sandman Events en de LCMT triatlon met Niki Devoldere.

Nico de Neef in de Ironman van Nice (foto: Facebook)

Op 6 maart gaat hij vier rondjes van 2,5 km zwemmen in het meer van Galilea. Na de 10 km zwemmen volgt een fietsproef van 140 km van het Noorden van Israël tot aan de Dode Zee. Op dag 2 volgen maar liefst 275 fietskilometers, van de Dode Zee helemaal naar het Zuiden, in Eilat. Op de slotdag lopen de triatleten een marathon naar de woestijn en terug naar Eilat.

Geen loterij in Israel

Het plan om in Israël te starten, begon zich te vormen na de Ironman van Nice. “Ik heb in juni 2018 de Ironman van Nice meegedaan,” vertelt Nico. “Enkele weken na de wedstrijd vroeg ik me af of er nog meer zou zijn in triatlon dan de volledige afstand. Ik ben beginnen zoeken online en dan kom je dingen tegen als de Norseman en de Icon in Italië. Maar daar wordt een loterij aan verbonden. Door verder te zoeken ben ik aan die ultraman triatlon in Israel gekomen.”

Sub-14 in Ironman was vereiste

Nico twijfelde niet en besloot deel te nemen. “Ik heb mij direct ingeschreven en de mensen van de organisatie contacteerden mij meteen via Whatsapp. Ze vertelden mij dat ik met een sub-14 uur finish in de Ironman van Nice voldeed aan de minimum vereisten.”

Alle afstanden in 23 maanden

Hij wil duidelijk zijn grenzen verleggen. “Ik wil zien of mijn lichaam dit aankan. Als het mij lukt om de 10 km te zwemmen, de 420 km te fietsen en de 85 km te lopen, dan zal ik op een periode van 23 maanden alle afstand van triatlon gedaan hebben. Want ik ben officieel begonnen met mijn triatlontrainingen bij Energy Lab op 3 april 2017. Mijn allereerste wedstrijd was in september 2017 in La Roche.”

80 km lopen en 15 km zwemmen per week

Het is een stevige voorbereiding. “Ik ben begonnen met langere afstanden te zwemmen een aantal weken na Nice,” legt Nico uit. “Door de week zwem ik twee keer een 3 à 4 km met wat snelheid in en in het weekend drijf ik dat op tot 6 à 8 km. Het lopen is voor mij de grootste uitdaging. Om de belasting te beperken in het lopen, ben ik overgeschakeld naar trainingen van 5 km te lopen en twee minuten te stappen. Zo ben ik gegroeid naar trainingen van 30 tot 50 km. Die laatste afstand heb ik nu al een drietal keer gedaan.”

Nico de Neef klaar voor de Ultraman Challenge triathlon (foto: Facebook)

“En dan zijn er mijn dubbeldekkers en triple dekkers, zoals ik dat noem. Dat is een combinatie van bijvoorbeeld twee keer 25 km lopen op een dag, of drie trainingen per dag met meestal drie keer 20 km lopen. En zo speel ik ermee om toch zeker 80 km per week te hebben in het lopen, in het zwemmen zit ik rond 15 km per week.

Tussen 18 en 25 uur training per week

Het fietsen zou Nico het beste moeten liggen. “Daar heb ik alleszins het meeste vertrouwen in omdat ik in 2018 de EPIC 300 heb meegereden in voorbereiding op Nice. Ik heb heel wat weken op de Wattbike gezeten om mijn FTP omhoog te krijgen. Door de week veel op de Wattbike, in het weekend ritten van 150 tot 180 km, wat in de winter wel een uitdaging is. Ik heb al vaak bevroren tenen gehad als je nu tussen de 7 en de 9 uur op de fiets zit. Voor het fietsen vertrek ik nu nog 4 dagen naar Spanje om daar nog wat ritten van 150 en 200 km te doen. Dat resulteert tussen 18 en 25 uur per week aan training,” verduidelijkt Nico.

Finish halen is hoofddoel

Nico hoopt vooral de finish te halen in Israël. “Het eerste doel is gewoon om uit te doen. Ik krijg daar 36 uur voor. Ik verwacht wel pijntjes en uitdagingen die ik nog nooit meegemaakt heb, maar het mooie is dat ik mijn eigen support team mee heb onderweg, die voor de bevoorrading zorgen. Zo wordt het een groepservaring.”

Eerste Belg in Ultraman Israel

De keuze viel eerder toevallig op de Ultraman Challenge, maar de trip naar Israël is een mooie meevaller. “Het was de meest toegankelijke van de ultra-triatlons, maar langs de andere kant is Israël ook een land waar je niet elke dag een wedstrijd doet. Dat blijkt ook uit de cijfers. Ik ben er de eerste Belg die er deelneemt.”

Triatlon voor overleden vader

Nico is nog maar twee jaar actief in de triatlonsport. Hij vond in het overlijden van zijn vader de motivatie om te starten. “Na de dood van mijn vader heb ik besloten om de Ironman van Nice te doen voor hem. En de microbe is blijven hangen. Daarvoor wil ik twee mensen bedanken die mij gedurende die 23 maanden enorm gesteund hebben. Dat zijn Thijs Dekiere van Energy Lab en Inge Victoor van zwemclub SOS Gent,” aldus Nico.

Wij wensen hem alvast veel succes en zullen hem op de voet volgen in zijn Israelische Ultraman Challenge triatlon. Meer info over die wedstrijd vind je op de website van de Ultraman.

English Version

On March 6th, Nico de Neef will be the first Belgian to participate in the Ultraman Challenge triathlon in Israel. In three days’ time he will swim 10km, bike 420km and run 82km. It has been only two years since he finished his first triathlon ever, at La Roche, during which he came in last. In the meanwhile, in two years he has successfully ticked off all distances and time had come for a bigger challenge… “After Ironman Nice I was wondering what else triathlon had to offer, I want to know whether or not my body can cope…”

In 2017 Nico finished last in the dreaded triathlon at La Roche. After only five months of training he stumbled over the finish line on character after more than 6 hours.

It hit him hard. One year later he participated in Ironman Nice and the 70.3 Ironman Cascais. In the meanwhile he ticked off every regular triathlon distance, from sprint to full. But Nico wants more. Nico enlisted for the Ultraman Challenge in Israel.

Popularity of Ultra-triathlon

Ultra-triathlons are the next big thing. Last Wednesday we reported about the world record bike session by ultra-triathlete Sam Boatwright. Previously the article about extreme races, including Sportevents’ EPIC Series, Flanders Fields Ultra triathlon by Sandman Events and the LCMT triathlon with Niki Devoldere was a big success.

On March 6th, he will swim four 2,5km laps in the Galilea lake. After this 10km swim a bike leg of 140km will take him from the North of Israel to the Dead Sea. The following day features 275km on the bike, from the Dead Sea all the way down to the South,  in Eilat. The final day the participants run a marathon towards the desert, only to turn around and to finish back in Eilat.

No draw in Israel

The plan to participate in Israel began to take form after Ironman Nice. “I participated in Nice in 2018,” Nico tells us. “A few weeks later I found myself wondering if there was more to triathlon than full distance racing. Thus began my online quest during which I stumbled upon races such as the Norseman and Icon in Italy. However, these races are organized by draw. Upon further search I eventually came by Ultraman triathlon in Israel.”

Sub-14 Ironman was prerequisite

Nico didn’t hesitate. “I immediately enlisted and was contacted shortly after by the organization via WhatsApp. They informed my that my sub-14 Ironman Nice was sufficient to subscribe.”

All distances in 23 months

It’s clear that he wants to push his boundaries. “I want to know whether or not my body can cope. If I succeed in swimming 10km, biking 420km and running 82km, I will have done all distances in a timespan of 23 months. Officially I started to train on April 3rd, 2017 at Energy Lab. My first race was later that year, in September in La Roche.”

80km run and 15km swim weeks

The preparation is brutal. “I started swimming longer distances a few weeks after Nice,” Nico explains. “I swim twice a week, 3 to 4km with some quality blocks, during weekends I push towards 6 to 8km. Running is my biggest challenge. In order to reduce trainingstress I switched to sessions of 5km runs, followed by 2 minutes walking. This way I grew to 30 to 50km sessions, the latter of which I have done three times so far.”

“Lastly there are double- and triple-deckers, as I call them. These are combinations of a double 25km run or three sessions of about 20km. I try to mix things up in order to get to 80km on foot a week, as well as spend 15km in the pool.”

Between 18 and 25 hours each week

The bike leg should be no issue for Nico. “I am very confident on the bike, knowing that I successfully concluded the EPIC300 in preparation for Nice in 2018. I have spend several weeks on the Wattbike in order to push my FTP. On weekdays on the Wattbike, during weekends 150 to 180km rides, quite the challenge during winter. I’ve had several cases of frozen toes after spending 7 to 9 hours in the saddle. I decided to go to Spain for a few days get in some more 150 to 200km rides. All this results in 18 to 25 hours of training each week.”

To finish is the main goal

Nico’s top priority is to make the finish line. “The primary goal is to finish. Given only 36 hours, I expect some booboos and some challenges I have never encountered before, but the good thing is to have your own support crew along the road. This makes it a shared burden.”

First Belgian at Ultraman Israel

The choice for Ultraman Challenge happened by coincidence, but the trip to Israel is a nice extra. “It was the most accessible of all ultra-triathlons, and Israel isn’t a country where from the top of your head you’d think of to do a triathlon. The figures show. I’m the first Belgian to participate.”

Triathlon for departed father

Nico has only been active in triathlon since two years. He found motivation in the departure of his father. “After his death I decided to participate in Ironman Nice as a tribute. It hit me hard. And I would like to thank the two people who supported me through the last 23 months, Thijs Dekiere from Energy Lab and Inge Victoor from SOS swim team Ghent,” says Nico.

We wish him good luck and will follow his race in Ultraman Challenge from close-by. More information about the race can be found on the Ultraman website.