Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
D-day voor Triatlon Vlaanderen, nemen clubs heft in handen?
Nieuws

D-day voor Triatlon Vlaanderen, nemen clubs heft in handen?

Hebben we zaterdagmiddag nog een Vlaamse triatlonfederatie? Dat is de grote vraag na de Algemene Leden Vergadering van Triatlon Vlaanderen die zaterdagochtend voorgezeten wordt door Staf Aerts. Hij is het oudste overblijvende bestuurslid en neemt na het ontslag van voorzitter Johan Druwe, vice-voorzitter Rian Van Rampelbergh en penningmeester Guido De Rore de rol van interim voorzitter op zich. Naast Staf zal de ontslagen directeur Wim Ottoy zitten. Tegenover hen zitten de Vlaamse triatlonclubs die zich grote zorgen maken over de gang van zaken.

Een falend beleid, een gebrek aan transparantie, geen vooruitgang en een op zijn minst vreemde keuze voor de in de sport onervaren Wim Ottoy als directeur… Dat zijn de basiselementen die eind vorig jaar al leidden tot een Bijzondere Algemene Leden Vergadering van Triatlon Vlaanderen. Het grootste deel van de vragen waren gericht aan voorzitter Johan Druwe en directeur Wim Ottoy. Die mocht alle vragen zelf beantwoorden, ook de twee pertinente vragen over zijn eigen functioneren.

Voorzitter en andere bestuurders treden af

Uit de antwoorden bleek opnieuw weinig transparantie en daadkracht, uitgezonderd de zaak Sportoase, waar Ottoy wel in detail trad, maar dan met een onvolledige tijdslijn en halve onwaarheden. Uiteindelijk werd die zaak in de minne geregeld tussen Sportoase en voorzitter Johan Druwe na afloop van de vergadering.

In diezelfde vergadering namen de clubs het woord met de vraag aan de Raad van Bestuur om af te treden en zich eventueel opnieuw verkiesbaar te stellen. De clubs zouden zelf een nieuwe RVB willen vormen. In de weken die daarop volgden, werd duidelijk dat eerst Johan Druwe zich terug zou trekken als voorzitter, gevolgd door penningmeester Guido De Rore. Iets later liet ook Rian Van Rampelbergh weten dat ze ontslag nam als vice-voorzitter.

Directeur ontslagen, maar nog in positie

We kregen ook te horen dat directeur Wim Ottoy ondertussen formeel ontslagen is. Maar hij zou in zijn contractonderhandelingen een opzegtermijn van zes maanden bedongen hebben en blijft voorlopig in positie. Zaterdag zit hij mee de ALV voor. En de afgelopen weken zorgde hij zelf ook voor de communicatie over die ALV.

Bij het team op het bureau van Triatlon Vlaanderen heerst onduidelijkheid Onlangs heeft de event manager ontslag genomen, de derde die op het bureau van Triatlon Vlaanderen vertrekt op een jaar tijd.

Vraag tot BAV niet gehonoreerd

De clubs namen hun verantwoordelijk en verzamelden negen van de ongeveer dertig effectieve leden van Triatlon Vlaanderen in een vraag tot BAV, meer dan de statutair vereiste 20% van de effectieve clubs die een BAV kunnen aanvragen. In hun aanvraag eisten ze de installatie van een nieuw bestuur, de benoeming van een nieuwe voorzitter en het onmiddellijke ontslag van de directeur en de benoeming van een nieuwe directeur.

Patstelling

Die aanvragen werden tot twee keer toe niet gehonoreerd en zo krijgen we zaterdag een gewone ALV waarin een patstelling dreigt.

Enerzijds gaat het om de herverkiezing van Staf Aerts en Katty Van Driessche als resterende bestuursleden en het stemmen van een crisis-raad van bestuur, anderzijds zijn de vragen van de clubs (uit die formele aanvraag tot BAV) ook toegevoegd aan de agenda, inclusief het aanbrengen van een nieuwe bestuursploeg, voorzitter en directeur.

Het woord is aan de clubs

Het is een nooit geziene vaudeville in het Belgische triatlon. Zaterdag is het woord aan de clubs, om als ALV zijn verantwoordelijkheid te nemen, zeker in het belang van de triatlonsport.