Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
Symposium voor toekomst van Triatlon Vlaanderen, werk mee aan positief beleid
Nieuws

Symposium voor toekomst van Triatlon Vlaanderen, werk mee aan positief beleid

Maandagavond wordt er in Gent een nieuwe stap gezet richting een positief beleid en een nieuwe raad van bestuur voor Triatlon Vlaanderen tijdens een symposium in Gent, waaraan iedereen die de triatlonsport een warm hart toedraagt, kan deelnemen. Dat is het positieve resultaat van een op zijn minst gezegde bizarre algemene leden vergadering afgelopen zaterdag van Triatlon Vlaanderen.

Door stug vast te houden aan de reglementen bewees directeur Wim Ottoy eens te meer weinig tot geen voeling te hebben met de noden van de sport, de clubs en zijn medewerkers, wat meermaals tot wrevel leidde bij de meerderheid van de ruim veertig aanwezigen. Die stemden voor het ontslag van de voltallige raad van bestuur en er waren slechts enkele stemmen voor een herverkiezing van de bestaande bestuursleden.

Draag zelf je steentje bij

Alvorens over te gaan tot het samenstellen van een nieuwe Raad van Bestuur besloten de clubs om, in de aanloop naar een nieuwe Bijzonder Algemene Leden Vergadering op 30 maart, eerst een symposium te houden. Doel is om daarin de krijtlijnen voor een positief toekomstgericht beleid uit te werken waaraan de nieuwe RVB kan gaan werken. Dit symposium vindt plaats op maandag 25 maart om 19u30 in Gent. De vergadering gaat door in het Sportverblijf te Gent, aan de watersportbaan, Zuiderlaan 14. Vooraf kan men inschrijven een via admin@triatlon.vlaanderen.

Wij zullen met 3athlon.be maandag zeker ons steentje bijdragen, zeker als het gaat over domeinen als communicatie, breedtesport en groei. En bij deze roepen we iedereen op die de sport een warm hart toedraagt om ook deel te nemen aan het symposium en actief mee te werken aan een breed gedragen beleid voor de komende jaren.