Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
Sportoase CEO schrijft open brief aan premier: “Laat ons pact sluiten in functie van eenieders gezondheid”
Multisports

Sportoase CEO schrijft open brief aan premier: “Laat ons pact sluiten in functie van eenieders gezondheid”

“Geachte premier, laat ons een pact sluiten tussen alle specialisten, in functie van éénieders gezondheid,” zo begint de open brief aan premier De Croo van Michaël Schouwaerts, voorzitter van Triatlon Vlaanderen maar deze keer vooral optredend als CEO van Sportoase. Hieronder vind je de volledige open brief, die oproept om geen verdere beperkingen te leggen op de algemene gezondheid, door meer sportfaciliteiten toe te laten. Ook op Sportoase TV pleit Michaël voor een heropening van de fitnesscentra. “Ik geloof in het juist omgaan met sport en in het gezondheidsprincipe van sport. Gezondheid is belangrijk om ons te wapenen tegen uitdagingen, van alle aard…”

Geachte heer De Croo,

Beste Premier,

Ik neem de vrijheid u aan te schrijven vanuit een bekommernis. Vanzelfsprekend een bezorgdheid vanuit Sportoase voor mijn medewerkers, mijn organisatie en mijn sector maar ook veel breder vanuit een bezorgdheid voor een opgelegde beperking die blijvend extra druk zal leggen op de volksgezondheid.

Ik durf te stellen dat de hedendaagse sport- en bewegingssector gevormd wordt door gezondheidswerkers, passionele mensen die dagelijks inspanningen leveren om via sport en ontspanning bij te dragen aan het fysieke- en mentale welzijn van velen, organisaties die op zowel vrijwillige- als professionele basis tijd-, geld- en vooral kennis investeren in een gezonde en gelukkige samenleving.

Een samenkomst van mensen vraagt aandacht, daar is zowat iedereen het over eens…. Het vraagt echter ook een organisatie en een facilitatie en net daar ligt vandaag een specialisatie die niet aangesproken wordt, de stem vandaag is in exclusiviteit die van virologen, vaccinologen en statistici waarbij het evident is dat het enige doel het inperken van verspreiding is en dat het middel zich beperkt tot het opwerpen van muren en barrières. Een begrijpelijke strategie maar onze maatschappij is meer dan zwart-wit, is meer dan extremen en we kunnen beter!

U spreekt over een gezamenlijke aanpak met een team van 11 miljoen Belgen, in de praktijk wordt echter een zeer kleine minderheid betrokken bij de effectieve aanpak en worden miljoenen mensen gedwongen en stringent aan de zijkant gezet. In de sport is het algemeen geweten dat ‘bankzitters’ bijdragen zolang ze de hoop koesteren om te kunnen deelnemen, wanneer dat perspectief wegvalt ontstaat een risico op frustratie wat schaduwen werpt op het team, op het noodzakelijke draagvlak en finaal op het resultaat.

Ons land telt bijzonder veel specialisten die stuk voor stuk kunnen -maar niet mogen- bijdragen aan de aanpak van eender welke uitdaging en die als één echt team draagvlak én resultaat kunnen ondersteunen zodat we op termijn opnieuw kunnen ontspannen en genieten van het “normale leven”.

Dat het geen eenvoudige opdracht is om alle specialisten op eenzelfde lijn te houden is evident maar het draagvlak van een écht team van betrokken Belgen zal ook als beleid eenvoudiger te sturen zijn, we zullen op dat moment allemaal samen werken aan hetzelfde doel met hetzelfde perspectief! Afspraken, organisatie en mogelijkheden gaan daarbij hand in hand zodat iedereen ook echt kan bijdragen, georganiseerd, met gezond verstand maar vooral met vertrouwen in de toekomst.

Organisatoren van- en locaties voor evenementen kunnen helpen bij vaccinatie en algemene organisatorische vraagstukken, communicatie- en reclamebureau’s bij de noodzakelijke strategie in functie van een breed draagvlak en de horeca en wij als ontspanningssector kunnen een georganiseerd en veilig aanbod voorzien dat een spreiding aan activiteiten aanbiedt zodat excessen als de voorbije week vermeden worden. Wanneer specialisten het niet georganiseerd in handen mogen nemen worden dezelfde activiteiten op individuele basis georganiseerd en dat met alle, ondertussen bekende, gevolgen vandien. Te veel mensen gaan naar dat beperkte stukje Belgische kust, parken en waterranden waardoor deze veranderen in spontane feestlocaties en geïmproviseerde cafés, zelfs een warm familiebezoek krijgt de stempel “lockdownfeest”. Dit alles niet vanuit een burgerlijke ongehoorzaamheid maar vanuit een menselijke noodzaak en zoektocht naar een beetje plezier, naar ontspanning, naar een gezond leven in alle betekenissen van de uitdrukking en ook al is het niet juist, we begrijpen het allemaal een beetje.

Specifiek vanuit Sportoase en mijn sector, de sector van sport, beweging en ontspanning kan er structureel bijgedragen worden aan het fysieke en mentale welzijn van eenieder die dat wenst. Het is een objectief feit dat regelmatig bewegen en ontspanning de weerbaarheid ondersteunt en gezonder maakt, dat zorgt niet alleen voor een onmiddellijk positief effect maar op midden lange termijn ook voor een oplossing tegen onderliggende risico’s als overgewicht, verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterol, hart en vaataandoeningen, stress en depressie. Dat net dergelijke aandoeningen de impact van Covid-19 verergeren is illustratief voor het belang van fitness als gezondheidsbenadering, wij zijn niet het probleem maar kunnen wel een deel van de oplossing zijn.

Meer dan 45% van onze fitnessleden geeft aan minder of niet meer te sporten door de sluiting van fitness en meer dan 70% zegt zich minder fit en gezond te voelen sinds de start van de lockdown, de volledige sluiting klinkt dan misschien logisch vanuit een virologisch standpunt maar de objectieve praktijk toont aan dat we gezonde mensen minder gezond, meer kwetsbaar en ongelukkig maken.

Onze clubs zijn georganiseerd op een veilige manier waar het vertrouwen en comfort van onze bezoekers centraal staat, faciliteiten zijn erop voorzien om elk virologisch risico te beperken door professionele verluchting met 100% buitenlucht aan hoog debiet, hygiënische maatregelen en ontsmettingspunten en een circulatie die de capaciteit en de contacten beperken. Professionele coaches staan gemotiveerd op de werkvloer in functie van ondersteuning en sociaal toezicht, gericht op de veiligheid en de gezondheid van alle aanwezigen.

In rapporten van bronopsporing staat geen melding van fitnesscentra als besmettingshaard en ondanks de beschikbaarheid van de verplichte aanwezigheidslijsten in de centra zelf is er geen enkele vraag gesteld vanuit contactnazicht om besmettingen op de fitnessvloer te bespreken en/of op te sporen, ondanks onze nauwe contacten met onze leden hebben wij geen weet van besmettingen in onze clubs.

Aan alle activiteiten zijn vandaag risico’s verbonden maar een professionele sector, eender welke, kan deze risico’s, omschreven in protocols, aanpakken en beperken zodat de meerwaarde én de levenskwaliteit op de balans opnieuw naar de juiste kant overhelt.

Uw regelmatige verwijzing naar de objectiviteit in de wetenschap is van toepassing maar geeft aan dat fitness, mits goed georganiseerd, geen risico is maar juist een meerwaarde betekent voor de gezondheid, een meerwaarde die op korte termijn de kwetsbaarheid voor Covid-19 vermindert en op langere termijn de druk op ons gezondheidssysteem beperkt.

Laat ons stoppen met te vluchten voor het virus en als verenigde specialisten uit verschillende invalshoeken de strijd effectief aangaan, op een veilige en doordachte manier, met gezond verstand maar vooral met één team dat uitgaat van alle inzichten en kwaliteiten aanwezig zodat we de angst opzij duwen en terug levenskwaliteit vinden in vertrouwen, economische vooruitzichten en perspectief!

Sluit een pact met alle specialisten binnen een kader van mogelijkheden en niet van beperkingen, geef ons de mogelijkheid om onze specialiteit ten dienste te stellen en creëer een sterk en eensgezind actief team!

Michaël Schouwaerts, Algemeen Directeur Groep Sportoase